C​halupy pod Pyšnou loukou

Celoroční ubytování v Horní Lipové v Jeseníkách

Rezervace termínu

Máte vybraný termín? Tak si pojďte zarezervovat!

  Thank you! Your message has been sent.
  Unable to send your message. Please fix errors then try again.

  Ubytovací řád – Chalupy pod Pyšnou loukou

  (ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)

  Vážení návštěvníci. Níže je uveden ubytovací řád. Tento řád je povinen dodržovat každý ubytovaný bez výjimek. Prosíme o pečlivé přečtení.

  • K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned při příchodu předložit občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
  • Před ubytováním je nájemník povinen doplatit cenu pobytu.
  • Týdenní ubytování je od soboty do soboty, soboty do neděle, neděle do neděle: nástup od 16 – 18 hodin, odjezd od 8-10 hodin (nebo dle domluvy).
  • Mimo sezonu je možnost ubytování i na kratší dobu, minimálně na 2  noci.
  • Užívat pronajatou chalupu může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob.
  • V celém objektu je zákaz kouření a používání ohně.
  • ZÁKAZ NABÍJENÍ ELEKTROAUTOMOBILŮ!!!!!
  • Pobyt psů a jiných drobných zvířat po domluvě.
  • Vstup na dětské hřiště /skluzavku, houpačky, trampolínu/ pouze na vlastní riziko, děti pod dohledem dospělé osoby. Za případné úrazy neručíme!
  • Nájemce je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu pronajímatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny.
  • Vybavení v objektu je nájemce povinen užívat tak, aby nezpůsobil pronajímateli zbytečné škody.
  • V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek.
  • Před opuštěním objektu zavírá okna a zamyká dveře.
  • Rozdělávání ohně pouze na vyhrazeném ohništi.
  • Nájemce je povinen uvést užívané prostory před odjezdem do původního stavu v jakém mu byly zanechány.
  • Zjištěné závady ihned nahlásit pronajímateli, nájemce uhradí věci poškozené vlastním zaviněním.
  • Pronajímatel přebraný objekt zkontroluje, přebere. Při zjištění jakékoliv škody je návštěvník povinen tuto škodu uhradit.

  Kontaktujte nás

  Máte dotazy nebo si něčím nejste jistí? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi zodpovíme Vaše dotazy, poradíme a zajistíme vše potřebné.