Back to Top

Ubytovací řád – Chalupy pod Pyšnou loukou

(ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)

Vážení návštěvníci. Níže je uveden ubytovací řád. Tento řád je povinen dodržovat každý ubytovaný bez výjimek. Prosíme o pečlivé přečtení.

 • K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned při příchodu předložit občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
 • Před ubytováním je nájemník povinen doplatit cenu pobytu.
 • Týdenní ubytování je od soboty do soboty, soboty do neděle, neděle do neděle: nástup od 15 – 18 hodiny, odjezd od 8-10 hodin (dle domluvy). Možnost i kratších termínů.
 • Užívat pronajatou chalupu může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob.
 • V celém objektu je zákaz kouření a používání ohně.
 • Pobyt psů a jiných drobných zvířat po domluvě.
 • Vstup na dětské hřiště / skluzavku, houpačky, trampolínu, / pouze na vlastní riziko, děti pod dohledem dospělé osoby. Za případné úrazy neručíme!
 • Nájemce je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu pronajímatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny.
 • Vybavení v objektu je nájemce povinen užívat tak, aby nezpůsobil pronajímateli zbytečné škody.
 • V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek.
 • Před opuštěním objektu zavírá okna a zamyká dveře.
 • Rozdělávání ohně pouze na vyhrazeném ohništi
 • Nájemce je povinen uvést užívané prostory před odjezdem do původního stavu v jakém mu byly zanechány.
 • Zjištěné závady ihned nahlásit pronajímateli, nájemce uhradí věci poškozené vlastním zaviněním.
 • Pronajímatel přebraný objekt zkontroluje, přebere. Při zjištění jakékoliv škody je návštěvník povinen tuto škodu uhradit.